Hakkımızda

Çin

España

Pakistan

TOHUM ISLAH SANATI

Değerli Paydaşlarımız,

Merkezi Türkiye'de bulunan, 85'ten fazla ülkeye tohum ihraç eden küresel bir tohum firmasıyız. 30 yılı aşkın süredir 3800 dekar nitelikli tarım arazisi ve 1800 dekar modern sera varlığı ile sebze tohumu üretimi ve AR&GE faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz.

Hollanda, İspanya, Polonya, Şili, Meksika, Brezilya, Fas, Çin, Pakistan gibi önemli sebze üreticisi ülkelerde dış yatırımlarımız ve iştiraklerimiz bulunmaktadır. Altısı Türkiye’de olmak üzere on iki adet araştırma ve üretim istasyonlarımız ile hedef ülkelerdeki pazar gereksinimlerine uygun çeşit seçimi yaparak arge faaliyetlerimizi çeşitlendirmekteyiz. 

AR&GE temelli zengin alt yapımız ve tecrübeli ıslah ekibimiz sayesinde 14 türde 450'den fazla ticari çeşidimiz ile global tohum pazarında rol almaktayız. Verim, kalite, hastalık dayanımı, adaptasyon yeteneği gibi kriterler ile rakiplerinden ayrılan üstün vasıflı çeşitlerimiz müşterilerimizin istek ve beklentisinin ötesinde fayda sağlamaktadır. 

Tüm iş ortaklarımıza, firmamıza göstermiş oldukları katkı ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.

Mehmet Yüksel

Vizyonumuz

Uluslararası kabul görmüş standartlarda üstün nitelikli sebze tohumu ıslah eden, moleküler seviyede genetik biliminin sınırlarını genişleten bir tohum araştırma geliştirme firması olmak ve bu yolla çalıştığımız türlerde dünyadaki en rekabetci ve yenilikci firmalardan biri olmaktır.

Misyonumuz

Tüm dünya nüfusunun yeterli, güvenli ve sağlıklı doğal gıdalar ile beslenebilmesi için üretici ve tüketici odaklı AR &GE çalışmaları yaparak tohum üretimi gerçekleştirmektir. 

İlkelerimiz

Bilimin ve teknolojinin en güncel metotlarını kullanarak eğitimli ve üstün yetenekli ekibimizle, kolay ve doğrudan ulaşılabilir, sürdürülebilir, güvenilir, çağdaş ve sürekli gelişimi amaçlayan AR & GE ve tohum üretimi yapmaktır.

Değerlerimiz

Verimlilik ve Üretkenlik: Dünyanın kaynaklarını boşa harcamamak adına hem çalışanlarımızın hem tohumlarımızın verimliliğini arttırmak için çaba gösteririz. 

Etik İş Ahlakı: Paydaşlarımız ile olan tüm süreçlerimizi insan haklarına saygılı, şeffaf ve gerektiğinde işin durumuna göre gizlilik içinde sürdürürüz. 

Yenilikçilik: Tohum sektöründeki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip eder, sektöre fayda sağlayacak yenilikçi düşünceleri destekler, değişimden korkmayız. 

Sürdürülebilirlik: İnsana, doğaya ve çevreye karşı sorumluluk bilinci ile hareket eder, zararlı yaklaşımlardan kaçınırız. 

Paydaş Memnuniyeti: Müşteri, tedarikçi, personel gibi etkileşim halinde olduğumuz tüm paydaşlarımız ile kazan kazan ilkesine göre davranır ve ortak memnuniyeti hedefleriz. 

14

Mahsul yetiştiriciliği

500

Ticari Çeşitlilik

380

m² arazi

180

m² Modern Sera

10

Bağlı Ortaklıklar

900

Çalışan

80

+ Ülkeden İhracat

Kalite Politikamız

Bilimin ve teknolojinin en güncel metotlarını kullanarak eğitimli ve üstün yetenekli ekibimizle, kolay ve doğrudan ulaşılabilir güvenilir çağdaş ve sürekli gelişimi amaçlayan tohum üretimi yapmak; gerçekleştirdiğimiz tohum ıslahı, hibrit tohum üretimi ve ürünlerimizin dünya genelinde pazarlanması faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve tüm ilgili mevzuat ile mesleki etik değerleri dikkate alarak şirketimizde sürdürülebilir bir toplam kalite standardı oluşturmak kalite politikamızın özüdür.  

Bu bağlamda;

Tohum ıslahı, üretimi ve dünya pazarlarında satışı işinde ulaştığımız aşama şirketimizin sürekli gelişim prensibi çerçevesinde yeni ve daha iyi çeşitlerin geliştirilmesinin yeni başlangıç noktalarıdır.

Müşterilerimizin farklı tüketim alışkanlıkları, kültürleri ve yaşadıkları coğrafi faktörler göz önünde bulundurularak; günümüz ve gelecekteki beklentileri ve ihtiyaçları doğru algılanıp değerlendirilmek suretiyle, doğru çeşitlerin zamanında arz edilmesi sağlanır. Tüm müşterilerimizin ve tohumlarımızın son kullanıcıları üreticilerin memnuniyeti, önerisi ve tüm geri dönüşleri etkin bir şekilde değerlendirilir.

İşletmemizde GSPP standardına uygun üretim yapılarak, tohumlarımıza Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) patojeninin bulaşmasını önlemek için gerekli tedbirler alınır ve uygulanır.

Uluslararası kabul görmüş standartlarda üstün nitelikli sebze tohumu ıslah eden, moleküler seviyede genetik biliminin sınırlarını genişleten bir tohum araştırma geliştirme firması olmak ve bu yolla çalıştığımız türlerde rekabet avantajı sağlayacak teknolojiyi takip ederek, kullanılması sağlanır.

En üst düzeyde operasyonel yetkinlik ve kaliteyi yakalamak için gereken tüm kaynakları sağlanır ve en uygun düzeyde profesyonelce kullanılır.

Başta doğrudan müşterilerimiz ve tohumlarımızın son tüketicisi üreticiler olmak üzere tüm paydaşlarımızın, dünya ölçeğinde istikrarlı büyümesi ve uzun vadeli başarısının sürekliliği için; distribütörlerimiz ve diğer paydaşlarımızla kazan – kazan prensibi ile ortak hareket edilir.

Hata olasılıkları ve riskler ön görülerek, detaylar doğru hesaplanır. Bu sayede tüm iş süreçlerimizde; planlanan sonuçlara etkin ve verimli bir şekilde planlanan ilk dönemde ve uygun kaynaklar ile ulaşılmasına çalışılır.

Profesyonel yönetim tarzımız ve operasyonel yapılanmamızla tüm faaliyetlerde; kalite odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşımla, sistemi sürekli ölçme ve iyileştirme imkânları araştırılır.

Eğitim, çevre, spor, insani yardım gibi sosyal konularda ki duyarlı duruşumuzla topluma karşı sosyal sorumluluklarımızın bilinci ile politikalar geliştirilir.

Barnad Image
Barnad Image
Barnad Image